REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w sesji zdjęciowej realizowanej przez

Carmelove Studio

§1

Uczestnik sesji* zapoznał się z dorobkiem fotografa na jego stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, oraz w pełni akceptuje indywidualny styl oraz ogólną estetykę wykonywanych fotografii, sposobu jego obróbki graficznej oraz jakości oddanych oprac. Zdaje sobie również sprawę z indywidualnego podejścia fotografa do każdej pracy i jego inwencji twórczej.

§2

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek czynniki uniemożliwiające wykonanie sesji (choroba, pogoda), data sesji może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu indywidualnie.

§3

Terminem przekazania gotowego działa fotograficznego jest 20 dni roboczych po dniu, w którym klient wybrał fotografie do obróbki ( według wybranego pakietu) oraz 14 dni roboczych od akceptacji projektu albumu proponowanego przez fotografa oraz wybraniu odbitek do wydruku. Wybór fotografii do obróbki nie może być jedna dłuższy niż 20 dni roboczych od wykonania sesji zdjęciowej.

§4

Fotograf nie udostępnia nieobrobionych zdjęć formatu JPG, ani plików RAW.

§5

Materiał przekazany staje się własnością zamawiającego, ale fotograf zachowuje prawa autorskie, na potrzeby promocji w mediach. Zamawiający *wyraża/nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku własnego i/lub dziecka w postaci fotografii cyfrowej, przez Carmelove Studio, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem:

Z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym innym charakterze niż wspomniane w niniejszym oświadczeniu.

§6

Uczestnik sesji* zobowiązuje się nie ingerować w ostateczną postać otrzymanych fotografii bez konsultacji z fotografem oraz w przypadku umieszczania fotografii w celach prywatnych w mediach społecznościowych, każdorazowo oznaczyć odpowiednio wykonawcę fotografii.

§7

Uczestnik sesji* jest świadom, iż fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wydruki i inne materiały wykonane w innych niż fotografa laboratoriach i punktach foto.

§8

Uczestnik sesji* akceptuje materiały użyte podczas sesji do wykonania sesji fotograficznej, w tym ubrania, akcesoria i rekwizyty. Fotograf zapewnia, iż dba o należyte przechowywanie  oraz czystość użytych przedmiotów zachowując przy tym możliwości jakie daje materiał z których są wykonywanie (drewno/wełna itp.).

§9

Uczestnik sesji* jest odpowiedzialny za dziecko przebywające na terenie studia oraz w plenerze, dba o jego bezpieczeństwo podczas sesji, zachowanie czystości w miejscu wykonywania zdjęć oraz bierze odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane przez dziecko podczas wykonywania sesji zdjęciowej.

*uczestnik sesji – rodzic dziecka lub opiekun prawny i/lub inna osoba dorosła uczestnicząca w sesji zdjęciowej